Allah her yerde hazır ve nazır olduğu halde, Ona rücu, yani Allah’a dönme ne demektir?

Allah her yerde hazır ve nazır olduğu halde, Ona rücu, yani Allah’a dönme ne demektir?
Rücu kelimesinin sözlük anlamı, geri dönmedir. Rücu ile ilgili âyet-i kerimeler, “Sonunda bize döndürüleceksiniz.” Yahut, “Sonra da döndürülüp, Ona götürüleceksiniz,” şeklinde biter. Her işini Allah’ın kendisine verdiği kuvvet ve kudretle ve diğer imkanlarla gören insanoğlunun, Rabbinin tasarrufu dışına çıktığı bir tek an dahi düşünülemeyeceğine göre rücuyu nasıl anlayacağız?

Üzerinde en fazla durulan mana, kendisine cüzi irade verilmekle bu dünyada bir imtihana tabi tutulan insanların, ahirette ömürlerinin hesabını vermek üzere Allah’ın huzuruna çıkmaları şeklindedir.

Ezel aleminde ruhlarımıza bir hitap gelmişti; “Ben sizin rabbiniz değil miyim?” diye… Bu soruya; “Evet, sen bizim rabbimizsin.” şeklinde karşılık vermiştik.

Dünya imtihanına atılınca sebepler âlemiyle karşı karşıya kaldık. Hep güneş doğunca ortalık aydınlandı, hep bahar gelince çiçekler açtı. Buğdayımızı, sebzemizi hep topraktan, meyvemizi daima ağaçtan aldık. Bu hâl insanların bir kısmına gaflet verirken, diğer kısmını şükre sevk etti.

İmtihan âlemi kapandıktan, kabir safhası geçilerek, mahşere çıkıldıktan sonra, bu iki gurup insan da rablerine döndürülecekler. Yine onun huzurunda toplanacaklar. İşte bu içtima, bir rücu dur. Bu rücu, irademiz dışında olacaktır. “Döndürülmek” tabiri bize bu dersi verir. Ve bize bir başka rücuyu ders veren bir âyet-i kerime:“Allah ı nasıl inkâr ediyorsunuz ki; ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek. Sonra sizleri yine diriltecek. Sonra da döndürülüp Ona götürüleceksiniz.” (Bakara Suresi, 28)

İnsan ölü iken, yâni maddesi ölü elementler âlemindeyken diriltilerek insan hâline getiriliyor. Sonra yine ölüyor ve beden tekrar aslına rücu ediyor, tümüyle element oluyor. Bu safhayı yeniden diriltilme ve mahşere çıkma takip ediyor. İşte iki ölüm, iki diriliş ve iki ayrı rücu: Biri ölümden ölüme… Diğeri, hayattan hayata rücu.

Rücu ile ilgili diğer bir âyet-i kerime: “Biz Allah içiniz ve muhakkak Ona rücu edeceğiz.”(Bakara Suresi, 156)

İtaat edenler de, isyan edenler de, öte âlemde yine onun huzurunda toplanacak, Ona rücu edecekler. Onun kulu olarak yaşayan ve bu imtihan âlemini iman ile terk eden bir kulun, ahirette rabbine rücuu bir bayramdır.Allah’ın mülkünde Onu tanımadan ve emirlerine uymadan yaşayan insanlar da Rablerine küfür ve isyan üzere rücu edeceklerdir. O halde, rücu denilince, gözümüzde mahşer canlanmalı… Her iki tabloyu da, hayalen olsun, nefsimizin önüne koymalıyız. Tâ ki rıza çizgisinden ayrılmasın, dünyanın geçici lezzetlerine kapılmasın ve haramlardan uzak kalsın.“O gün emir yalnız Allah ındır.” (İnfitar Suresi, 19) âyetinden ders alsın, o günü beklemeden bugünden Onun emri altına girsin, hükmüne razı olsun.Peygamber Efendimiz’in (asm.) “Ölmeden evvel ölünüz.” emrine böylece uysun ve rabbinin gösterdiği istikamet yoluna dünyada rücu etsin. Ta ki, ahiretteki rücuu saadetle sonuçlansın.Zamandan ve mekândan münezzeh olan Allah, biz kullarını mekâna yerleştirmiş ve zamana taksim etmiş. Öyle ise insan, hangi mekânda ölürse ölsün, mekândan münezzeh olan rabbine rücu eder. Keza, hangi zamanda can verirse versin, zamandan münezzeh olan rabbine kavuşur…  

21 Mayıs 2011
Allah her yerde hazır ve nazır olduğu halde, Ona rücu, yani Allah’a dönme ne demektir? için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk

GÜZEL SÖZLER İSTİYORSAN BURAYA BAK BENCE ARADIGINI BULACAKSIN

GÜZEL SÖZLER İSTİYORSAN BURAYA BAK BENCE ARADIGINI BULACAKSIN
SIR İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER
# Başkalarının senin sırrını açıklamasını istemiyorsan, sen kendi sırrını açıklama. Seneca
# Bir seladaha kıymetli değildir. İkisi de aynı hükümdedir. Hadis-i Şerif
# Bir sırrın ucunu veren, tamamını elinde tutamaz. J.P. Richter
# Cahile verme sırrını, sır elden çıkar. Kul Nesimi
# Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi, dostuna söyleme. Schopenhauer
# En ağır yük sırdır, aşkolsun taşıyabilene. La Fontaine
# En budala kadının bile sırlarını gizleyebilecek kadar aklı vardır. F.Herczeg
# Her insan sırdaş olamaz, her testi su tutmaz. Nasır-ı Hüsrev
# Her sırrını dostuna söyleme, günün birinde, düşmanın olmayacağını nerden bilirsin. Sadi
# Hiçbir sır yoktur ki herkes duymuş olmasın. Dostoyevski
# İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır, yayılır. Mevlana
# Kadınların saklayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. Seneca
# Kendi sırrını senden daha iyi kim saklayabilir? Nasır-ı Hüsrev
# Sır senin esirindir, söylediğin zaman, sen onun esiri olursun. Hz.Ali r.a.
# Zamanın açığa vurmadığı sır yoktur.Racine

YANLIZLIK İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER
# Bazen kalabalıkların ortasında, tek başımıza kaldığımız vakitlerinkinden fazla yalnız değil miyiz? Peyami Safa
# Asıl yalnızken yalnız değilim! Schiller
# İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissedemez. Goethe
# İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. J.Newton
# Geceleyin kapılar kapanıp da ışıklar söndüğünde, odamda yalnızım deme, yine yalnız değilsin. Epictetos
# Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür.Cehov
# Sevilmeyen bir insan her yerde ve her şeyde yalnızdır. George Sand
# Yalnızlık en büyük servettir.Goethe# Yalnızlık fena arkadaştan hayırlıdır. Sühreverdi
# “Yalnızlık” tek kelime, söylenişi ne kadar kolay. Halbuki yaşanması o kadar zordur ki. Goethe

YALAN İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER
# Abartma, dürüst insanların yalanıdır. Maistre
# Az yalan söylenemez, yalan söyleyen her yalanı söyler.VICTOR HUGO
# Doğru söylediğin zaman kimse inanmayacak. İşte, yalan söylemenin cezası budur. Talmud
# Gerçek, çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyayı dolaşır. Spurgeon
# Günah işlemenin birçok araçları vardır, fakat yalan bunların hepsine uyan bir saptır. Oliver Wendell Holmes
# Hayır için söylenen yalan, fitne çıkaran doğrudan iyidir. Hadis-i Şerif
# Hoşumuza giden yalanları avuç dolusu yutarız da, acı gerçekleri yudum yudum içeriz. DIDEROT
# İnanılmayacak şeylere inanıyorum demek yalan söylemektir. VOLTAIRE
# İnsanlar, yalan söylemek zorunda kaldıkları kimselerden nefret ederler. Victor Hugo
# Suçların en büyüğü yalan söylemektir. Hadis-i Şerif
# Üç türlü yalan vardır: Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. BENJAMIN DISRAELI
# Yalanın dostu, gerçeğin de düşmanı çoktur. De Girardin
# Yalan, güven ve emniyeti, huzur ve itimadı yok eder. ŞAFİİ
# Yalan söylemeye kalkanın önce kendini inandırması gerekir. GOETHE
# Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçaklığını ortaya atmıştır.CAHIZ
# Yalan söyleyen, unutkan olmamalı. Atasözü
# Yalancı, Allah’a karşı kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir. FRANCIS BACON
# Yalana borçlu olduğumuz saadet, gerçek saadet gibidir. HENRICH HEINE
# Yalancının cezası, kendisine inanılmaması değil, onun kimseye inanmamasıdır. BERNARD SHAW

 

 

SAĞLIK İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER
# Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır.Nathaniel Hawthorne

 

# Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. George Sand

 

# Bir ulusun kaderi, başbakanın sindirim organlarının iyi çalışıp çalışmamasına bağlıdır. Voltaire

 

# Dört şey vardır ki, en azını dahi hor görmemek gerekir: Yangın, hastalık, düşman, borç. Beydeba

 

# Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman

 

# Hastalanmaya karşı geliniz. Kimseye hasta olduğunuzu söylemeyiniz. Onu istemezseniz o da sizi istemez. Bulwer Lytonn

 

# Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez. Thomas Fuller

 

# İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir. Hadis-i Şerif

 

# İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik. Hz.ali r.a.

 

# İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını korumak için paralarını harcarlar. Goethe

 

# Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi yoktur. Eddy Fisher

 

# Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Eflatun# Sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktır. Miquel Cervantes

 

KORKU İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

 

# Allah korkusundan ağlayan Cehenneme girmez.Hadis-i Şerif

 

# Allah korkusundan ürperip tüyleri kalkanın ağaçtan yaprak dökülür gibi günahları dökülür.Hadis-i Şerif

 

# Allahü teâlâ’dan korkandan her şey korkar. Allah’tan kork­mayanı her şeyle korkuturlar. Hadis-i Şerif

 

# Başkalarını korkutanın, kendisi de hep bir korku içinde yaşar. A.Claudius

 

# Cenâb-ı Hak katında, Allah korkusundan akan gözyaşından ve Allah yolunda akan kandan sevgili damla yoktur.Hadis-i Şerif

 

# Çok defa korku, yalan söylemesini öğretir. Alfred de Vigniy

 

# Dünyada yapılacak en büyük iyilik, korku içinde yaşayan bir kimseyi emniyete kavuşturmaktır. Beydeba

 

# Etrafa korku salanın kendisi de korkuyordur. Epukuros

 

# Hak’dan korkan, halktan korkmamalı, işini düzgün yapanın içi de düzgün olur. Süleyman Hilmi Tunahan

 

# Hikmet ve ilmin başı Allah korkusudur. Hadis-i Şerif

 

# İnsan, sevdiğinden korkar, fakat korktuğunu sevemez. Cenap Şehabettin

 

# Kendinden çok kişinin korktuğu kimse, çok kişiden korkmalıdır. Publilius Cyrus

 

# Korkacağımız tek şey, korkunun kendisidir. Goethe

 

# Korku içinde yaşayan asla hür değildir. Horatius

 

# Korkak insanlar, başaklı buğday sapını bile yılan sanır. G.Gardony

 

# Korkak, tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar. Goethe

 

# Korkaklar hiçbir zaman zafer anıtları dikmemişlerdir. Eflatun

 

# Korku bazen kafasızlıktan gelir, yüreksizlikten de geldiği gibi. Montaigne

 

# Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu vardır. Sophokles

 

# Korku, yalan doğurur. Dostoyevski

 

# Saygı olan yerde korku olur ama, korku olan yerde her zaman saygı olmaz. Eflatun

 

# Sizin en akıllınız, Allah’tan en çok korkanınızdır. Hadis-i Şerif

 

# Testi, taştan korkar. Mevlana
20 Nisan 2011
GÜZEL SÖZLER İSTİYORSAN BURAYA BAK BENCE ARADIGINI BULACAKSIN için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk
sohbet Son Yazılar FriendFeed

Sohbet Girişi

Nickiniz :
Şifreniz :  

Kategoriler


Seo tarafından seohocasi v2 temasısohbetsohbet asdsadasdsadsadasdasdasdsad