Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 4/14

Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 4/14
  1. babdan 52. baba kadar olan ikinci kısımda da ise, rukye (şifâ niyetiyle âyet-i kerimeleri okuyarak dua etme), nazar, uğursuzluk, fal ve sihir gibi psikolojik hastalıklar ve tedavî yöntemleri konusundaki hadisler yer almıştır. 53. babdan 58. baba kadar olan son kısımda ise hastalıkların bulaşması, zehirlenme, zehirden korunma ve su kabına sinek düşmesi gibi mikrobik hastalıklar ve kimyevî terkipler, yani eczacılıkla alâkalı konulardaki hadisler yer almaktadır. İşte Peygamber Efendimizin tıbba dair önemli hadisleri…
6 Nisan 2019
Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 4/14 için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk

Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 3/14

Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 3/14

Resûlullah (s.a.v)’in tıpla ilgili hadisleri, hadis kitaplarının daha çok “kitâbu’t-tıbb” bölümlerinde tasnif edilir. Buhârî’nin “kitâbu’t-tıbb”ında, 58 konu başlığı altında 118 hadis-i şerif mevcuttur. Bu bölüm üç ana kısma ayrılmıştır: İlk 31 babda “şifâ”nın Allah tarafından indirildiği, kadınların hasta erkekleri tedavi etmesinin caiz olduğu, şifâ veren bitki, gıda ve içecekler gibi tıbbın temel konuları ile ilgili hadis-i şerifler yer almaktadır; ayrıca hacamat, karantina, dağlama ve kül koyarak kan kaybının engellenmesi gibi tedavi metodlarını anlatan hadisler de yine bu kısımda rivayet edilmiştir.

6 Nisan 2019
Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 3/14 için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk

Hz. Musa Aleyhisselam ve Fakir Adam

Hz. Musa Aleyhisselam ve Fakir Adam

Musa Aleyhisselam bir fakiri görür, fakir giyeceği olmadığı için kumun içine girmiştir.
Fakir:
– Ya Musa, bana dua et. Cenab-ı Hak ban yetişecek kadar dünyalık versin, yoksulluk beni tüketti.
Musa Aleyhisselam dua eder, Hak Teala fakire dünyalık verir.
Bir müddet sonra Musa Aleyhisselam bir kalabalık görür, ne oluyor diye yaklaştığında, o fakirin kalabalığın ortasında olduğunu görür ve sorar.
– Bu ne haldir, ne oluyor burada?
– Bu adam şarap içmiş, kavga etmiş, kavga ettiği adamı da öldürmüş, şimdi ona kısas uygulanacak.

Musa Alayhisselam bunun üzerine, Allah’ın adaletine bir kere daha iman ve bu cüretinden dolayı tovbe eder ve şu ayeti okur:
“Eğer Cenab-ı Hakk kullarına rızkı lüzumundan fazla verseydi, yeryüzünde ne azgınlıklar yaparlardı”

Allah herkese layık olduğu şeyi vermiştir.
Öküzdeki iki boynuz eğer eşekte olsaydı, kimseyi yanına sokmazdı.
Bazı acizler olur ki kuvvet kazanır kazanmaz, kalkar acizlerin elini büker.

6 Nisan 2019
Hz. Musa Aleyhisselam ve Fakir Adam için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk

Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 5/14

Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 5/14

“Kim bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya kalkışırsa, sebep olacağı zararı öder.” (Ebu Davud, Diyat 23; Nesai, Kasame 41; İbni Mace, Tıb 16)

6 Nisan 2019
Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 5/14 için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk
sohbet Son Yazılar FriendFeed

Sohbet Girişi

Nickiniz :
Şifreniz :  

Kategoriler


Seo tarafından seohocasi v2 temasısohbetsohbet asdsadasdsadsadasdasdasdsad