Hz. Musa Aleyhisselam ve Fakir Adam

Hz. Musa Aleyhisselam ve Fakir Adam

Musa Aleyhisselam bir fakiri görür, fakir giyeceği olmadığı için kumun içine girmiştir.
Fakir:
– Ya Musa, bana dua et. Cenab-ı Hak ban yetişecek kadar dünyalık versin, yoksulluk beni tüketti.
Musa Aleyhisselam dua eder, Hak Teala fakire dünyalık verir.
Bir müddet sonra Musa Aleyhisselam bir kalabalık görür, ne oluyor diye yaklaştığında, o fakirin kalabalığın ortasında olduğunu görür ve sorar.
– Bu ne haldir, ne oluyor burada?
– Bu adam şarap içmiş, kavga etmiş, kavga ettiği adamı da öldürmüş, şimdi ona kısas uygulanacak.

Musa Alayhisselam bunun üzerine, Allah’ın adaletine bir kere daha iman ve bu cüretinden dolayı tovbe eder ve şu ayeti okur:
“Eğer Cenab-ı Hakk kullarına rızkı lüzumundan fazla verseydi, yeryüzünde ne azgınlıklar yaparlardı”

Allah herkese layık olduğu şeyi vermiştir.
Öküzdeki iki boynuz eğer eşekte olsaydı, kimseyi yanına sokmazdı.
Bazı acizler olur ki kuvvet kazanır kazanmaz, kalkar acizlerin elini büker.

6 Nisan 2019
Hz. Musa Aleyhisselam ve Fakir Adam için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk

Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 5/14

Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 5/14

“Kim bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya kalkışırsa, sebep olacağı zararı öder.” (Ebu Davud, Diyat 23; Nesai, Kasame 41; İbni Mace, Tıb 16)

6 Nisan 2019
Tıbb-ı Nebevînin tarihçesi 5/14 için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk

Peygamber Efendimizin tıbba dair önemli hadisleri

Peygamber Efendimizin tıbba dair önemli hadisleri

Tıp (et-Tıbb), sözlükte yumuşaklık (rıfk) ve bir işte maharet sahibi olmak anlamına gelir. Araplar, önceleri maharetli ve konusunun uzmanı (hâzık) kişilere “tabîb” demişlerse de; daha sonraki devirlerde bu kelime, tedavi usullerini iyi bilenler için kullanılmıştır. Tıp ilmi, “beden ve nefsin tedavi edilmesi” veya “sıhhatin korunmasının ve hastalığın giderilmesinin kendisi vasıtasıyla bilindiği ilim” şeklinde tanımlanmıştır. Kısaca tıp, yalnızca maddî hastalıkları kapsamamaktadır; bunun yanında psikolojik hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi de İslâm tıbbının ilgi alanıdır.

Hz. Peygamber, tedavinin gerekli olduğunu, her hastalığın şifasının bulunduğunu ve bazı hastalıkların nasıl tedavi edileceğini ümmetine öğretmiştir. Hatta koruyucu hekimliği ciddi manada ilk defa gündeme getirmiş ve temel ilkelerini belirlemiştir. Ancak Hz. Peygamber, tıbbî tedaviler ve ilâçlarla ilgili tafsilâtlı bilgi vermemiş; temel sağlık prensiplerini açıklamış, daha ziyade kolay temin edilebilen ve çok yönlü faydaları olan gıda ve bitkileri tavsiye etmekle yetinmiştir.

6 Nisan 2019
Peygamber Efendimizin tıbba dair önemli hadisleri için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk

Baksen şu işe

Baksen şu işe

Acı ama gerçek…

Sosyalist Aforizmalar'ın fotoğrafı.
13 Mayıs 2016
Baksen şu işe için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk
sohbet Son Yazılar FriendFeed

Sohbet Girişi

Nickiniz :
Şifreniz :  

Kategoriler


Seo tarafından seohocasi v2 temasısohbetsohbet asdsadasdsadsadasdasdasdsad