OperServ Komutları

OperServ Komutları

OperServ Komutları

Ircop: IRCop sunucunun ircd.conf dosyasında bir satırda belirtilmiş şifre ve kullanıcı ile
o satırda belirtilen yetkileri alan, sunucudan sorumlu kişilerdir.
Operserv Raw Komutları:Sadece Root Adminler Kullanabilir.
Zorla nick değiştirme: /os raw svsnick nick nick :0
Zorla kanala sokma: /os raw svsjoin nick #kanal
Whois yazma: /os raw swhois nick: mesaj
Userlerin modelarını değiştirme: /os raw svsmode nick +modelar/-modelar
Servisleri kanala sokma: /os raw :servicesismi join #kanal
Servisleri kanaldan çıkarma: /os raw :servicesismi part #kanal
Servisleri konuşturma: /os raw :servicesismi privmsg #kanal mesaj
Servislere kanalda mode uygulatma: /os raw :servicesismi mode #kanal +modelar/-modelar
Servislerle kick attırma: /os raw :servicesismi kick #kanal nick sebep
Servislere topic attırma: /os raw :servicesismi topic #kanal mesaj
Servisler ile op alma: /os raw :servicesismi mode #kanal +o nick
Servisler ile ban koyma: /os raw :servicesismi mode #kanal +b nick
OperServ Komutları (Nick ile ilgili yapılabilecekler)
Nick dondurma: /ns suspend +süre nick sebep
Kaldırma: /ns unsuspend nick
Suspend listesi alma: /ns list * suspended
Nick yasaklama: /ns forbid nick sebep
Kaldırma: /ns dropnick nick
Forbid listesi alma: /ns list * forbidden
Nicki reserve etme: /os sqline add nick sebep
Kaldırma: /os sqline del nick
Sqline listesi alma: /os sqline list
Sqline listesi hakkında bilgi: /os sqline view
Sqline toplam liste: /os sqline count
Nicki zaman aşımından çıkarma: /ns set nick noexpire on
Kaldırma: /ns set nick noexpire off
Noexpire listesi alma: /ns list * noexpire
Nickin auth kodunu görme: /ns getauth nick
Yeni bir authkodu oluşturma nick için: /ns setauth nick
Nickin auth kodunu silme: /ns clearauth nick
Auth kodu girmemiş nickleri listeleme: /ns list * noauth
Şifreli nicklerin listesini alma: /ns list *
Bir nickin şifresini değiştirme: /ns set nick password yenişifre
Nick şifresi öğrenme: /ns getpass nick
Bir nickin ip nosunu görme yolları: /whois nick, /trace nick
Bir nickin memo limitini ayarlama: /ms set limit nick limitsayısı
Nicke shun koyma: /shun nick +süre sebep
Shun listesi alma: /shun
OperServ Komutları (Kanal ile ilgili yapılabilecekler)
Kanal dondurma: /cs suspend +süre #kanal sebep
Kaldırma: /cs unsuspend #kanal
Listesini çıkarma: /cs list * suspended
Kanal yasaklama: /cs forbid #kanal sebep
Kaldırma: /cs drop #kanal
Listesini çıkarma: /cs list * forbidden
Kanal listesi alma: /cs list *
Kanalı zaman aşımından çıkarmak: /cs set #kanal noexpire on
Kaldırma: /cs set #kanal noexpire off
Kanal şifresi öğrenme: /cs getpass #kanal
Kanalın şifresini değiştirme: /cs set #kanal password yenişifre
Kanal modelarını değiştirme: /mode #kanal +modelar/-modelar
Kullanıcıyı kickleme: /kick #kanal nick sebep
Kanaldaki tüm modeları ve kullanıcı modelarını (+o +h +v)temizleme:
/os clearmodes #kanal all
Sunucudan Kişiyi uzaklaştırmanın Yolları
Kill atma: /kill nick sebep
/gline nick +süre sebep ya da /gline *@ipnosu +süre sebep
Gline kaldırma: /gline -*@ipnosu
/kline *@ipnosu +süre sebep
kline kaldırma: /kline -*@ipnosu
/zline *@ipnosu +süre sebep
Zline kaldırma: /zline -*@ipnosu
/os akill add +süre *@ipnosu sebep
Akill kaldırma: /os akill del *@ipnosu
Bir nicki ve o nicke bağlı cloneları atma: /os killclones nick
Kanaldaki herkesi kickleme: /os clearchan #kanal
Belirtilen hosta limit koyma:
/os exception add +süre *@ipnosu sayı(limit) sebep
Belirtilen kanaldaki herkesi Ircoplar hariç uçurma:
/os akillchan +süre #kanal sebep
Sgline ekleme: /os sgline add +süre *@ipnosu sebep
Sgline kaldırma: /os sgline del *@ipnosu
Szline ekleme: /os szline add +süre *@ipnosu sebep
Szline kaldırma: /os szline del *@ipnosu
OperServ Diğer Komutlar
Tüm sunucuya mesaj gönderme: /os global mesaj
Online operlere mesaj gönderme: /globops mesaj
Oper listesi alma: /os oper list
Admin listesi alma: /os admin list
Bağlı serverların haritasını görme: /os servermap
Logonnews ekleme: /os logonnews add mesaj
Logonnews silme: /os logonnews del mesajnosu/yada all
Logonnews listeleme: /os logonnews list
Opernews ekleme: /os opernews add mesaj
Opernews silme: /os opernews del mesajnosu/yada all
Opernews listeleme: /os opernews list
Services Adminin Services Root yetkilerine erişmesi:
/os su şifre(supass)
Servisleri yeniden çalıştırma: /os restart şifre
Oper ekleme: /os oper add nick (Telnetten ekledikten sonra erişimi
belirlemek için kullanılır.Sadece Services Adminler Kullanabilir)
Admin ekleme: /os admin add nick(Telnetten ekledikten sonra erişimi
belirlemek için kullanılır.Sadece Root admin kullanabilir)
Ağa sahte bir sunucu bağlamak: /os jupe sunucu(serveradı) sebep
Debug Supass ReadonlyKullanımları:
/os set debug on/off /os set supass şifre /os set readonly on/off
Servislerin veritabanını güncelleme: /os update yada /os update force
Servislerin veritabının güncellendikden sonra kapanması: /os shutdown
Servisleri kapatma: /os quit
Servicesin konfigürasyon dosyalarini yeniden okumasını sağlamak: /os rehash
Kanallarda op olma: /os mode #kanal +o nick /samode #kanal +o nick /mode #kanal +o nick
Bir useri zorla kanala sokma: /sajoin nick #kanal
Zorla çıkarma: /sapart nick #kanal
Operin kendine ident host name yapması: /setident yeniident /sethost yenihost /setname yeniname
Baskasına yapılması: /chgident nick yeniident /chghost nick yenihost/chgname nick yeniname
Aynı ipden bağlananları bulma: /who +h ip
Bir ipden giren kişileri listeleme: mesela 4 kişinin bağlandı bir ip:/clones 4
Sunucunun kullanımı ile ilgili bilgi alma: /stats c,n,o,k,m vs vs
Oper sifresi girme: /oper nick şifre
IRC Komutları – OperServ Komutları
1.Userlarin Nicklerini Zorla Degistirme:
komut : /MSG OperServ RAW SVSNICK oldnick newnick :0
örnek :/msg operserv raw svsnick batur A-Red-Line :0
2.Serviceslerin Nicklerini Degistirme
komut : /MSG OperServ RAW :NickServ NICK NickServer
örnek /msg operserv raw :NickServ Cemil NickServ
3.Servicesleri Konusturma:
komut: /MSG OperServ RAW :InfoServ PRIVMSG #Channel :Merhaba!
4.Servicesleri Kanala Sokma & Çikarma :
komut kanala sokma /MSG OperServ RAW :ChanServ JOIN #Channel .
çikarma /MSG OperServ RAW :ChanServ PART #Channel .
meajli giris /MSG OperServ RAW :ChanServ JOIN #Channel :Merhaba Arkadaslar!
Mesajli çikis /MSG OperServ RAW :ChanServ PART #Channel :ßye ßye!
5.Userlarin Modelerini Degistirme:
komut : /MSG OperServ RAW SVSMODE user +c-rAa
örnek :/msg operserv raw svsmode EasterneR +c-rAa
6.Serviceslerin Modelerini Degistirme:
komut : /MSG OperServ RAW :StatServ MODE StatServ -i+oA
7.Userlari Zorla Kanala Sokma & Çikarma :
komut kanala sokma :./MSG OperServ RAW SVSJOIN User #Channel
örnek :/msg operserv raw svsjoin A-Red-Line #sohbet
kanaldan çikarma /MSG OperServ RAW SVSPART User #Channel
örnek :/msg operserv raw svspart A-Red-Line #sohbet
8.Yeni Bir Services Yaratmak Için:
komut : /msg operserv raw nick yeniservis 1 1 username :
Örnek : /MSG OperServ RAW NICK LameServ 1 1 username host.name.com services.fiskos.com :Realname:
Önemli Not: services.fiskos.com Yazan Yer Kendi Servicesinizin Hostu Olmalidir.
9.Kanallarda Op & Founder Olmak :
komut op olmak için.
Komut :/MSG Operserv Mode #Channel +o Nick
Örnek : /msg operserv mode #sohbet +o nickiniz
founder olmak için .
Komut : /MSG Operserv Mode #Channel +a Nick
örnek :/msg operserv mode #sohbet +o nickiniz
10.Operserv Yardim(Kolay Konular) :
/MSG Operserv Help
Birini serverden atmak için
Komut :/Kill Nick Sebep
Örnek : /kill nickiniz küfür etme
Birini serverden bir daha girmemek üzere atmak için(bu komutla artik o iple giremez)
Komut :/Kline Nick Sebep
Örnek :/kline nickiniz bunuyapma
Userleri istediginiz kanala sokmak için
Komut :/Sajoin Nick #Kanal
Örnek : /sajoin nickiniz #sohbet
Whoiste hostunuzun degismesi için
Komut : /SetHost Yazi Yazi Yerine Görevinizi Yazacaksiniz
Örnek: /SetHost NetAdmin.mirchane.com
Bir kanalin sifresini ögrenmek için
Komut :/Msg ChanServ Getpass #Kanal
Örnek: /msg ChanServ Getpass #sohbet
Bir nickin sifresini ögrenmek için
Komut :/Msg NickServ Getpass Nick
Örnek : /msg nickserv getpass nickiniz
Serverde kayitli tüm nickleri ögrenmek için
Komut :/Msg NickServ List *@*
Tüm servere mesaj göndermek için
Komut :/Msg OperServ Global Mesaj
Örnek : /msg operserv global selamarkadaslar
Nickinizin görünmemesi için
Komut :/Msg OperServ Raw SvsMode Nick +I
Örnek :/msg operserv raw svsmode nickiniz +I
Userlerin nickini zorla degistirmek için
Komut :/Msg OperServ Raw SvsNick EskiNick YeniNick :1
Örnek : /msg operserv raw sevnick A-Red-Line Plush :1
Userleri zorla kanala sokmak için :
Komut :/Msg OperServ Raw SvsJoin Nick #kanal
Örnek : /msg operserv raw svs join A-Red-Line #sohbet
Servisleri zorla bir kanala sokmak için :
Komut : /Msg OperServ Raw :Servis Join #Kanal
Örnek :/msg operserv raw :ChanServ join #sohbet
Servisleri kanaldan çikarmak için
Komut : /Msg OperServ Raw :Servis Part #Kanal
Örnek : /msg OperServ Raw :Nickserv part #sohbet
Servicesi konusturmak için :
Komut :/Msg OperServ Raw :Servis PrivMsg #Kanal
Örnek :/msg Operserv raw :MemoServ selam kanal #sohbet
Opere getpass yetkisi vermek için
Komut :/Msg OperServ Admin Add nick
Örnek : /msg operserv admin add A-Red-Line
Getpass yetkisini geri almak için
Komut :/Msg OperServ Admin Del nick
Örnek : /msg operserv admin del A-Red-Line
Getpass yetkisi olan operleri görmek için
Komut :/Msg OperServ Admin List
Global ve kline yetkisi vermek için
Komut :/Msg OperServ Oper Add nick
Örnek :/msg operserv oper add A-Red-Line
Global ve kline yetkisini geri almak için
Komut: /Msg OperServ Oper Del nick
Örnek :/msg operserv oper del A-Red-Line
Global ve kiline yetkisi olan operleri görmek için
Komut :/Msg OperServ Oper List
Serveri ve telneti güncellemek için
/Rehash (bu komut serverde yapilir)
———–MEMOSERV———-
1.Bütün IRCoplara Memo Atmak Icin :
komut : /MSG memoserv opersend mesaj
2.Bütün Services Adminlere Memo Atmak Icin :
komut /MSG memoserv csopsend mesaj
3.MemoServ Yardim(Kolay Konular) :
/MSG Memoserv Help
————-NICKSERV————–
1.Kendinizi Servicese IRCop Olarak Tanitmak Icin
komut : /MSG nickserv set ircop on
2.Bir Nicki Droplamak Icin :
komut /MSG nickserv drop nick
örnek /msg nickcserv drop nickiniz
3.Bir Nickin Sifresini Ögrenmek Icin :
komut /MSG nickserv getpass nick
örnek /msg nickserv getpass nickiniz
4.Bir Nickin Kullanimini Yasaklamak Icin :
komut /MSG nickserv forbid nick
örnek /msg nickserv forbid nickiniz
5.Bir Nickin Services IRCoplugunu Silmek Icin :
komut /MSG nickserv deop nick
örnek /msg nickserv deop nickiniz
6.Bir Nickin Email Kismini Silmek Icin :
komut /MSG nickserv remail nick
örnek /msg nickserv remail nickiniz
7.Bir Nickin Sürekli Kayitli Durmasi Icin :
komut /MSG nickserv hold nick
örnek /msg nickserv hold nickiniz
8.Bir Nickin Sürekli Kayitli Durmamasi Icin :
komut /MSG nickserv unhold nick
örnek : /msg nickserv unhold nickiniz
9.Bir Nicke Getpass ve Sendpass Çekilmesini Önlemek Icin :
komut /MSG nickserv mark nick
örnek /msg nickserv mark nickiniz
10.Bir Nicke Getpass ve Sendpass Çekilmesini Saglamak Icin :
komut /MSG nickserv unmark nick
örnek :/msg nickserv unmark nickiniz
11.NickServ Oper Yardim :
/MSG nickserv ohelp
12.NickServ Yardim(Kolay Konular) :
/MSG Nickserv Help
————–CHANSERV————-
1.ChanServ Oper Yardimi :
komut /MSG chanserv ohelp
2.Bir Kanali Droplamak Için :
komut /MSG chanserv drop #kanal
örnek :/msg chanserv drop #sohbet
3.Bir Kanalin Sifresini Ögrenmek Icin :
komut /MSG chanserv getpass #kanal
örnek :/msg chanaserv getpass #sohbet
4.Bir Kanalin Sifresini Kanal Sahibine Mail Ile Yollamak Icin :
komut /MSG chanserv sendpass #kanal
örnek :/msg chanserv sendpass #sohbet
5.Kanalin Kullanimini Yasaklamak Icin :
komut /MSG chanserv forbid #kanal
örnek :/msg chanserv forbid #sohbet
6.Kanalin Sürekli Olarak Kayitli Durmasini Saglamak Icin :
komut /MSG chanserv hold #kanal
örnek : /msg chanserv hold #sohbet
7.Kanalin Sürekli Olarak Kayitli Durmasini Önlemek Icin :
komut /MSG chanserv unhold #kanal
örnek :/msg chanaserv unhold #sohbet
8.Kanala SENDPASS ve GETPASS Çekilmesini Önlemek Icin
komut :/MSG chanserv mark #kanal
örnek /msg chanserv mark #sohbet
9.Kanal SENDPASS ve GETPASS Çekilmesini Saglamak Icin
komut : /MSG chanserv unmark #kanal
örnek :/msg chanserv unmark #sohbet
10.Normal Userlarinda Yapabilcegi Kanala Hosgeldin Mesaji(EntryMesaj) :
/MSG chanserv send #kanal mesaj
11.ChanServ Yardim(Kolay Konular) :
/MSG Chanserv Help
BASIT OPER KOMUTLARI
1.Birisini Serverdan Killemek Için :
komut /kill Nick Sebep
örnek :/kill nickiniz kufuretme
2.Birisini Serverdan Banlamak Için :
komut /kline Nick
örnek :/kilen nickiniz
3.Giris Çikis Mesajlarini Görmemek Için :
komut /mode Nick -c
örnek /mode EasterneR -c
4.Birisini Serverda AutoKill Listesine Eklemek Için :
Komut : /akill Nick Süre
5.Görünmezlik Modu :
bu özel bir komuttur yalniz ip ucu vereyim raw komutundan ulasabilirsiniz
komut (msg operserv raw svsnick :0) o boluguda siz bulun
6.Herhangi Bir Kanalda Op Olmak Için :
komut /samode #Channel +o Nick
örnek :/samodo #zurna +o nickiniz
7.Global Mesaj Atmak Için :
komut /MSG OperServ Global Mesaj
örnek : /msg operserv global merhaba arkaslar
8.Birisini Serverdan GLine Ile Atma :
komut /gline *@*ip 999 Sebep
9.Birisini Kanala Zorla Sokmak Için :
komut :/sajoin Nick #Channel
örnek :/sajoin EasterneR #sohbet
10.Birisini Kanaldan Zorla Çikarmak Için :
komut/sapart Nick #Channel
örnek : /spart nickiniz #sohbet
11.Kendinizin Hostunu Degistirme :
Komut : /sethost Isteginiz
Örnek : /sethost Admin

16 Ekim 2017
OperServ Komutları için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk

Telnet komutLarı KumsaLChat.Com

Telnet komutLarı KumsaLChat.Com

Telnet, Internet üzerinden başka bir bilgisayara bağlanmak için kullanabileceğiniz metin tabanlı bir programdır.

Aşağıdaki tabloda Telnet İstemcisi’nde kullanabileceğiniz komutlar açıklanmaktadır.

Bunu yazın
Yaptığı İşlem

open veya o

Ana bilgisayarla veya uzak sunucuyla Telnet bağlantısı kurun. Open tam komutunu kullanabilir veya bu komutu oolarak kısaltabilirsiniz. Örneğin, o redmond 44 komutu, bilgisayarınızı 44 numaralı bağlantı noktasını kullanarakredmond adlı bilgisayara bağlar.

Close veya c

Varolan bir Telnet bağlantısını kapatın. Bu bir ana bilgisayar adı ve bağlantı numarasıyla birleştirilebilir. Örneğin, c redmond 44 44 numaralı bağlantı noktasındaki redmondadlı uzak sunucuyla olan bağlantıyı keser.

display

Telnet İstemcisi’ne ait geçerli ayarları görüntüleyin.

Geçerli işlem parametrelerinin listesi için display yazın. Bir Telnet oturumundaysanız (bir Telnet sunucusuna bağlıysanız), parametreleri değiştirmek ve Telnet oturumundan çıkmak için Ctrl+] tuşlarına basın. Telnet oturumuna geri dönmek için Enter tuşuna basın. Aşağıdaki işlem parametreleri kullanılabilir:

 • WILL AUTH (NTLM Kimlik Doğrulaması)

 • WONT AUTH

 • WILL TERM TYPE

 • WONT TERM TYPE

 • LOCALECHO off

 • LOCALECHO on

quit veya q

Telnet’den çıkın.

set

Bağlantının terminal türünü belirleyin, yerel yankıyı açın, kimlik doğrulamasını NTLM olarak ayarlayın, çıkış karakterini belirleyin ve günlüğü kurun.

 • SET NTLM, NTLM’yi açar.

  NTML kimlik doğrulamasını kullanırken, uzak bilgisayardan bağlanıyorsanız oturum açma adı ve parola yazmanız istenmez.

 • SET LOCALECHO, yerel yankıyı açar.

 • SET TERM {ANSI|VT100|VT52|VTNT}, terminal türünü uygun terminal türüne ayarlar.

  Normal komut satırı uygulamalarını çalıştırıyorsanız, VT100 terminal türünü kullanmanız gerekir. gibi gelişmiş komut satırı uygulamalarını çalıştırıyorsanız, VTNT terminal türünü kullanın.

 • ESCAPE + Karakter oturumdan komut moduna geçmek için kullanılacak tuş sırasını belirler. Örneğin, çıkış karakteri olarak Ctrl+P’yi belirlemek için, set escape yazın, Ctrl+P tuşlarına ve sonra da Enter tuşuna basın.

 • LOGFILE Dosya Adı Telnet etkinliğini günlüğe kaydetmek için kullanılacak dosyayı belirler. Günlük dosyası yerel bilgisayarınızda yer almalıdır.

  Bu seçeneği kullandığınızda günlüğe kaydetme otomatik olarak başlatılır.

 • LOGGING, günlüğe kaydetmeyi açar.

  Günlük dosyası belirlenmezse, bir hata iletisi görüntülenir.

unset

Yerel yankıyı kapatır veya oturum açma ya da parola istemi için kimlik doğrulaması belirler.

 • UNSET NLM, NLM’yi kapatır.

 • UNSET LOCALECHO, yerel yankıyı kapatır.

status

Telnet İstemcisi’nin bağlanıp bağlanmadığını belirleyin.

Ctrl+]

Bağlı bir oturumdan Telnet komut istemine geçin.

enter

Bağlı oturuma (varsa) geçin.

?/help

Yardım bilgilerini görüntüleyin.

KumsaLChat.Com

19 Ağustos 2014
Telnet komutLarı KumsaLChat.Com için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk

IRCd Nickserv KomutLarı KumsaLChat Forum KumsalChat.Com

IRCd Nickserv KomutLarı KumsaLChat Forum KumsalChat.Com

 

IRCd Nickserv KomutLarı KumsaLChat Forum

Services(IRC) Komutları –
NickServ Komutları :

Register Komutu (Nick Kaydetme) : Nickinizin size ait HOST’ a sizin şifrenizle kaydedilmesidir

Kullanımı : /msg NickServ register ŞİFRE

ŞİFRE kısmına unutulmayacak yeni bir şifre yazılır Eğer Nick’ iniz önceden kaydedilmemişse NickServ’ den Nickinizin başarılı bir şekilde kaydedildiğini belirten bir mesaj alırsınız

ÖRNEK : /ns register şifrem email

Bu kısımdan sonraki bütün komutları ancak Nickinizi kaydettikten sonra kullanabilirsiniz

Not: Takıldınız Biryer Varsa SöyLeyin

Identify Komutu (Nick Tanıtma) : Nickinizi kaydettikten sonra IRC’ ye her girişinizde Services’ e kendinizi tanıtmanız gerekmektedir Yani şifrenizi girerek o Nick’ in gerçek kullanıcısının siz olduğunuzu ispatlamanız gerekmektedir Bu işlem IRC’ de Nick identify etme olarak adlandırılır

Kullanımı : /msg NickServ identify ŞİFRE

ŞİFRE kısmına daha önceden Nick’ inizi kaydederken kullandığınız şifre girilir Eğer şifreyi doğru girerseniz NickServ’ den şifrenizi doğru girdiğinizi ve tanımlandığınızı bildiren bir mesaj alırsınız

ÖRNEK : /ns identify şifrem

DROP Komutu (Nick Kaydını Silme) : Bu komut Nickinizin Services’ ten bütün kayıtlarını siler Yani Nick’ inizi kaydetmediğiniz ana dönersiniz Artık Nickinizi başka bir kullanıcı kullanabilir ve kaydedebilir

Kullanımı : /ns drop şifre

ÖRNEK : /ns drop 12345

INFO Komutu (Nick Bilgisi) : Services’ te kayıtlı olan herhangi bir Nick hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar

Kullanımı : /ns info NICK

NICK kısmına INFO’ sunu öğrenmek istenilen Nick yazılır

ÖRNEK : /msg NickServ info CikoLata

GHOST Komutu :IRC’ den istemediğiniz bir şekilde koptuğunuzda Nick’ iniz bazen hâlâ var olarak gözüküyor ve siz IRC’ de olmadığınız hâlde Nick’ iniz hâlâ kanallarda duruyor İşte bu asılı kalan Nickinize Ghost adı verilir Bu fonksiyonu kullanarak asılı kalan Nickinizin bağlantısının kesilmesini sağlayabilirsiniz

Kullanımı : /ns Ghost NICK ŞİFRE

NICK yerine asılı kalan Nickinizi ŞİFRE kısmına da asılı kalan Nickinizin IDENTIFY şifresini girin

Şifre doğru girildiği takdirde bu kişi NickServ tarafından Server’ dan atılacaktır

ÖRNEK : /ns ghost Cikolata şifrem

RELEASE Komutu : Sizin Nick’ inizi bir başka kullanıcı kullanıyorsa bu fonksiyon sayesinde NickServ vasıtasıyla bu kullanıcıyı Server’ dan atabilirsiniz

Kullanımı : /ns Release NICK ŞİFRE

NICK yerine asılı kalan Nick’ inizi ŞİFRE kısmına da asılı kalan Nick’ inizin IDENTIFY şifresini girin

Şifre doğru girildiği takdirde bu kişi NickServ tarafından Server’ dan atılacaktır

ÖRNEK : /ns release Cikolata şifrem

RECOVER Komutu : Bu fonksiyon Nick’ inizi kullanan kullanıcıyı Server’ dan atar ve Nick’ inizi 2 dk boyunca kullanmamasını sağlar Ghost ve Release fonksiyonları gibi sadece Nick ve Şifre girilmelidir Kullanıcı server’ dan atıldıktan sonra bu Nick’ i 2 dk boyunca kullanamayacaktır

Kullanımı : /msg NickServ Recover NICK ŞİFRE

NICK yerine asılı kalan Nick’ inizi ŞİFRE kısmına da asılı kalan Nick’ inizin IDENTIFY şifresini girin

Şifre doğru girildiği takdirde bu kişi NickServ tarafından Server’ dan atılacaktır

ÖRNEK : /ns recover Cikolata şifrem

Set Komutu (Nick Ayarları) :

Set Kill on/off : Bu seçeneği aktif hâle getirirseniz Nick’ inizin bir başka kullanıcı tarafından kullanılması hâlinde NickServ kullanıcıya şifreyi girmek için (Identify için) 1 dk zaman tanıyacaktır Eğer 1 dk içinde şifreyi doğru bir şekilde girmezse o kişi Services tarafından Server’ dan atılacaktır

Kullanımı : /ns set kill on » Fonksiyonu açar

/ns set kill off » Fonksiyonu kapar

Set Password : Nickinizin Identify şifresini değiştirir

Kullanımı : /ns set password YENİ_ŞİFRE

Set URL : Nickinize ait bir URL atar veya atılı olan bir URL’ yi değiştirmenizi sağlar

Kullanımı : /ns set url URL

URL kısmına Nickinizin infosunda yer alacak olan URL girilir

Örnek : /ns set url KumsaLChat | sohbet chatsohbet odaları

Set EMAIL : Nick’ inize ait bir EMAIL atar veya atılı olan bir EMAIL’ i değiştirmenizi sağlar

Kullanımı : /ns set email E-Mail_Adres

E-Mail_Adres kısmına Nick’ inizin info’ sunda yer alacak olan EMAIL girilir

Örnek : /ns set email nickiniz@KumsaLChat<img src=”images/…lineimg” />Com

Set Language : Services’ teki ana dilinizi değiştirir Türkçe’ nin dil kodu 8′ dir

Kullanımı : /ns set language DİL_KODU

DİL_KODU kısmına nümerik bir dil kodu girilir

19 Ağustos 2014
Okunma
bosluk

IRCd Chanserv KomutLari KumsaLChat Forum KumsaLChat.Com

IRCd Chanserv KomutLari KumsaLChat Forum KumsaLChat.Com

 

IRCd Chanserv KomutLari KumsaLChat Forum

Services(IRC) Komutları –
Chanserv Komutları :

Register Komutu (Kanal Kaydetme) : Herhangi bir kanalı kullandığınız Nick’ e kaydeder ve kanal sizin olur

Kullanımı : /cs register #KANAL ŞİFRE TANIM #KANAL kısmına kaydedilecek kanal ismi ŞİFRE kısmına kanal için geçerli olacak şifre TANIM kısmına da Kanal INFO’ sunda gözükecek olan küçük bir kanal tarifi girilir

ÖRNEK : /cs register #cikolata şifrem KumsaLChat | sohbet chatsohbet odaları

Identify Komutu (Kanal’ a Kendinizi Tanıtma) : Bu komutu kullanarak bir kanalda Founder değilseniz veya bu yetkiye sahip değilseniz o kanala kendinizi Identify ederek Founder(Kanal Kurucusu) yetkisi kazanabilirsiniz

Kullanımı : /cs Identify #KANAL ŞİFRE

#KANAL kısmına Identify edilecek kanalı ŞİFRE kısmına ise bu kanalı kaydederken girilen şifre girilir

ÖRNEK : /cs identify #cikolata şifrem

DROP Komutu (Kanal Kaydını Silme) : Üzerinize kayıtlı olan veya Founder (Kanal Kurucusu) yetkisine sahip olduğunuz bir kanalın Services’ teki kaydını siler Kanal kanalı kaydetmediğiniz ilk hâline döner Artık kanalı başka bir kullanıcı kaydedebilir

Kullanımı : /cs Drop #KANAL

#KANAL kısmına kaydı silinecek olan kanal girilir

ÖRNEK : /cs drop #cikolata

OP Komutu : Bu komut yetkiniz olan bir kanalda ChanServ vasıtasıyla birine Op verilmesini sağlar

Kullanımı : /cs OP #KANAL NICK

#KANAL kısmına kişinin Op olacağı kanal NICK kısmına da Op olacak kişi girilir

Örnek : /cs op #cikolata Cikolata

DEOP Komutu : Bu komut yetkiniz olan bir kanalda ChanServ vasıtasıyla birinin Op’ unu almasını sağlar

Kullanımı : /cs DEOP #KANAL NICK

#KANAL kısmına kişinin Op’ unun alınacağı kanal NICK kısmına da Op’ u alınacak kişi girilir

Örnek : /cs deop #cikolata Cikolata

Invite Komutu : Bu komut ChanServ vasıtasıyla bir kanala bir kullanıcıyı davet etmenizi sağlar

Kullanımı : /cs Invite #KANAL NICK

#KANAL kısmına davet edilecek kanal NICK kısmına da davet edilecek kişi girilir

ÖRNEK : /cs invite #cikolata Cikolata

ACCESS İşlemleri (Kanal Yetkileri) :

access Add : Bu komut kanalınızda birine yetki vermenizi sağlar

Kullanımı : /msg ChanServ Access #KANAL Add NICK SEVİYE

#KANAL kısmına hangi kanalda yetki verilecekse o kanal NICK kısmına yetki verilecek kişi ve SEVİYE kısmına 1-9999 arası kişinin alacağı yetki seviyesi girilir

DEFAULT SEVİYELER :

30: Kanala girdiğinde otomatik olarak +v olur

50: Kanala girdiğinde otomatik olarak Op olur

100 : Kanalın A-KICK listesine kullanıcı ekleyip silebilir ve başkalarına Access (Yetki) verip silebilir

50 : Kanalla ilgili bazı ayarları kurcalayabilir

100 : Bazı özel komutları kullanabilir

999 : Kanalda Founder (Kanal Kurucusu)’ dan sonra en yüksek seviyeye sahiptir

ÖRNEK : /cs access #cikolata add Cikolata 999

Access Del : Bu komut kanalınızda yetkisi olan bir kullanıcının yetkisini silmenizi sağlar

Kullanımı : /msg ChanServ Access #KANAL Del NICK

#KANAL kısmına hangi kanalda yetki silinecekse o kanal NICK kısmına yetkisi silinecek kişi girilir

ÖRNEK : /cs access #cikolata del Cikolata

Access List : Bu komut kanalınızda yetkisi olan bütün kullanıcıları listeler

Kullanımı : /cs Access #KANAL List

#KANAL kısmına hangi kanalda yetkisi olan kullanıcılar listelenecekse o kanal girilir

ÖRNEK : /cs access #cikolata list

Auto-Kick İşlemleri (ChanServ Otomatik Kick) :

Akick Add : Bu komutu kullanarak A-Kick listesine eklediğiniz bir kişinin kanala girdiği anda ChanServ tarafından Banlanmasını ve Kicklenmesini sağlayabilirsiniz Yani kişinin kanala girmesi ChanServ vasıtasıyla engellenir

Kullanımı : /cs Akick #KANAL Add NICK! *@* SEBEP

#KANAL kısmına kişinin hangi kanala girmemesi isteniyorsa o kanal NICK kısmına kanala girmemesi istenilen kişi SEBEP kısmına da ChanServ kullanıcıyı kanaldan Kicklerken Kick-Sebebi kısmında yazacak olan mesaj girilir

ÖRNEK : /cs akick #cikolata add Cikolata! *@* Bu Kanala Girmen Yasak!

Akick Del : Bu komutu kullanarak A-Kick listesine eklediğiniz bir kişiyi A-Kick’ den kaldırabilirsiniz

Kullanımı : /cs Akick #KANAL Del NICK

#KANAL kısmına kişinin A-Kick listesine eklendiği kanal NICK kısmına A-Kick listesinden sileceğiniz kişi girilir

ÖRNEK : /cs akick #cikolata del Cikolata

Akick List : Bu komutu kullanarak A-Kick listesinde kaç kişinin ve kimlerin olduğunu öğrenebilirsiniz

Kullanımı : /cs Akick #KANAL List

#KANAL kısmına A-Kick listesi öğrenmek istenen kanal girilir

ÖRNEK : /cs akick #cikolata list

Clear Bans : Bu komut kanalınızda bir anda bütün Ban’ ların kalkmasını sağlar

Kullanımı : /cs Clear #KANAL Bans

#KANAL kısmına Ban’ ların kaldırılacağı kanal girilir

ÖRNEK : /cs clear #cikolata Ban
Levels İşlemleri (Yetki Seçenekleri) :

Level’ lar

0 : Kanalda hiç bir yetkisi olmayan herkes 0 Level’ dadırlar

30 : Normal olarak Auto-Voice yetkisine sahip olan kişilerdir

50: Normal olarak Auto-Op yetkisine sahip olan kişilerdir

100: Normal olarak Auto-Op ile birlikte Auto-protect yetkisine sahip olan kişilerdir

1000 : Kanalın sahibi 1000 Level’ dadır

Acc-Change : Normalde bu Level 100 tedir Bu komut belirli level altındakilerin Access değiştirememesini sağlar

Kullanımı : /cs Levels #KANAL Set Acc-Change SEVİYE

ÖRNEK : /cs levels #cikolata set acc-change 500

A-Kick : Normalde bu Level 100’dadır Bu komut belirli level altındakilerin Auto-Kick’ e erişememesini sağlar

Kullanımı : /cs Levels #KANAL Set Akick SEVİYE

ÖRNEK : /cs levels #cikolata set akick 900

Set : Normalde bu Level 100 dedir Bu komut belirli level altındakilerin kanal ayarlarını kurcalamamasını sağlar

Kullanımı : /cs Levels #KANAL Set Set SEVİYE

ÖRNEK : /cs levels #cikolata set set 800

Levels – List : Bütün komutların Level’ larını listeler

Kullanımı : /cs Levels #KANAL List

ÖRNEK : /cs levels #cikolata list

Set Komutu (Kanal Ayarları) :

Set Founder : Kanalın Founder (Kurucusunu)’ ını değiştirmenizi sağlar

Kullanımı : /cs Set #KANAL Founder YENİ_KURUCU

ÖRNEK : /cs set #cikolata founder Efendi

Set Password : Kanalın şifresini değiştirmenizi sağlar

Kullanımı : /cs Set #KANAL password YENİ_ŞİFRE

ÖRNEK : /cs set #cikolata password yenikanalşifresi

Set Desc : Kanalın Info’ sundaki tanımını değiştirmenizi sağlar

Kullanımı : /cs Set #KANAL Desc YENİ_TANIM

ÖRNEK : /cs set #cikolata desc KumsalChatCom

Set Topic : Kanalın Topic’ ini değiştirmenizi sağlar

Kullanımı : /cs Set #KANAL Topic YENİ_TOPIC

ÖRNEK : /cs topic #cikolata KumsaLChat | sohbet chatsohbet odaları

Set URL : Kanalın URL’ sini değiştirmenizi sağlar

Kullanımı : /cs Set #KANAL URL YENİ_URL

ÖRNEK : /cs set #cikolata url KumsaLChat | sohbet chatsohbet odaları

Set E-Mail : Kanalın E-Mail’ ini değiştirmenizi sağlar

Kullanımı : /cs Set #KANAL Email YENİ_EMAIL

ÖRNEK : /cs set #cikolata email admin@KumsaLChat<img src=”images/smi…lineimg” />Com

Set KeepTopic on/off : ChanServ’ ün Topic’ i hatırlamasını ve korumasını sağlar

Kullanımı : /cs Set #KANAL KeepTopic On

Kullanımı : /cs Set #KANAL KeepTopic Off

ÖRNEK : /cs set #cikolata keeptopic on

Set TopicLock on/off : ChanServ’ ün Topic’ i kilitlemesini ve kimseni Topic’ i değiştirememesini sağlar

Kullanımı : /cs Set #KANAL TopicLock On

Kullanmı : /cs Set #KANAL TopicLock Off

ÖRNEK : /cs set #cikolata topiclock on

Set SecureOps on/off : ChanServ’ ün kanalda yetkisi olmayanlara verilen Op’ ların geri almasını sağlar

Kullanımı : /cs Set #KANAL SecureOps On

Kullanmı : /cs Set #KANAL SecureOps Off

ÖRNEK : /cs set #cikolata secureops on

Set Restricted on/off : Kanalı özelleştirir ve kanala Access’ ı (Yetkisi) olmayanların girmesiniengeller

Kullanımı : /cs Set #KANAL Restricted On

Kullanmı : /cs Set #KANAL Restricted Off

ÖRNEK : /cs set #cikop restricted on

Set Secure on/off : Kanala ek bir güvenlik sağlar

Kullanımı : /cs Set #KANAL Secure On

Kullanmı : /cs Set #KANAL Secure Off

ÖRNEK : /cs set #cikolata secure on

Set Private on/off : Kanalın özel ve gizli olmasını sağlar

Kullanımı : /cs Set #KANAL Private On

Kullanmı : /cs Set #KANAL Private Off

ÖRNEK : /cs set #cikop private on

Set ENTRYMSG : Kanala ChanServ Giriş Mesajı koyar Kanala giren herkese bu mesaj ChanServ tarafından NOTICE şeklinde ulaştırılır

Kullanımı : /cs Set #KANAL Entrymsg MESAJ

ÖRNEK : /cs set #cikolata Entrymsg #Radyo Dinlemek için TIKLAYINIZ http://DinleKumsalChatCom:4682/listenpls Soru-cevap yarışması için #Oyun

Set MLOCK : Kanala MOD Kilidi yapar ve bu modlar değiştirildiği anda ChanServ tarafından korunurlar ve eski hâllerine çevrilirler

Kullanımı : /cs Set #KANAL MLock MODLAR

ÖRNEK : /cs set #cikop mlock +ntsQ-k

19 Ağustos 2014
IRCd Chanserv KomutLari KumsaLChat Forum KumsaLChat.Com için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk
 • Page 1 of 2
 • 1
 • 2
 • >
sohbet Son Yazılar FriendFeed

Sohbet Girişi

Nickiniz :
Şifreniz :  

Kategoriler


Seo tarafından seohocasi v2 temasısohbetsohbet asdsadasdsadsadasdasdasdsad