Adolf Hitler Kimdir Biyografisi

Adolf Hitler Kimdir Biyografisi

Adolf Hitler Kimdir Biyografisi;
Adolf Hitler Kimdir Biyografisi

Almanya Devlet Başkanı, Führer

Görevde kalış süresi 2 Ağustos 1934 – 30 Nisan 1945

Önce gelen Paul von Hindenburg

Sonra gelen Karl Dönitz

Almanya Başbakanı

Görevde kalış süresi 30 Ocak 1933 – 30 Nisan 1945

Önce gelen Kurt von Schleicher

Sonra gelen Joseph Goebbels

_______

Doğum tarihi 20 Nisan 1889

Doğum yeri Braunau am Inn, Yukarı Avusturya

Ölüm tarihi 30 Nisan 1945

Ölüm yeri Berlin, Almanya

Bağlı bulunduğu parti NSDAP

Görüşü Nasyonel Sosyalizm

Mesleği Politikacı, Ressam

Eşi Eva Anna Paula Hitler

Adolf Hitler (d. 20 Nisan 1889, Braunau am Inn, Yukarı Avusturya – ö. 30 Nisan 1945, Berlin, Almanya), 1933 itibari ile Almanyanın başbakanı ve 1934den ölümüne kadar Almanyanın Führer’ iydi. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP)nin kurucusu ve başkanıydı.

Hitler, Almanyada Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Büyük Buhrandan güç kazandı. Propaganda ve karizmatik bir dille, alt ve orta tabakanın ekonomik istemlerine ümit veriyordu; bunun yanında da belli bir seviyede nasyonalizm, anti-semitizm ve anti-komünizm de sunuyordu. Ekonominin tekrar kurulması, yeniden silahlandırılmış bir ordu ve totaliter ve faşist bir rejimle; Hitler saldırgan bir dış politika izleyerek Alman “yaşam alanı”nı (Lebensraum) genişletmek amacıyla Polonyaya saldırdı. Hızlı saldırgan savaş taktikleri ile kurduğu Mihver Devletleri ittifakı Avrupa ve Asyanın büyük bölümünü istila etti.

ABDnin 2. Dünya Savaşına Müttefiklerin tarafında katılımı ve Kızıl Ordunun sistematik ilerlemesi ile Alman ordusu gerilemeye başladı. Sovyet güçlerinin 23 Nisan 1945te Berline girmesi ile III. Reichın yıkılacağı kesinleşmişti. İstila edilen Berlinde; Hitler, eşi Eva Hitler ile yeraltı sığınağında  30 Nisan 1945 günü intihar etti. 7 Mayıs 1945te Alfred Jodlun imzaladığı teslim belgesiyle Nazi Almanyası tamamen yok oldu. Nazilerin ırkçılığı sonucu 11 ile 14 milyon arasında insan öldürüldü. Bunların arasında 6 milyon civarında Musevi vardı, ve Yahudi Soykırımı olarak tanındı.
Adolf Hitler Kimdir Biyografisi

Çocukluğu ve Gençlik Yılları

Bebeklik yılları

Babası, Alois

Annesi, KlaraAdolf Hitler, 20 Nisan 1889 yılında Almanların yoğunlukta olduğu Yukarı Avusturyanın Braunauda doğdu. Avusturya vatandaşıydı. Bir gümrük memuru olan Alois Hitler (1837–1903) ve Klara Poelzl  (1860-1907) ün altı çocuğundan dördüncüsüdür. İlk tahsilini doğduğu kasabada yaptı. Orta tahsiline Linz şehrinde başladı. O sıralarda, ilerde memur olmasını isteyen babasıyla zıtlaşıyor, ressam olmak istediğini söylüyordu. Sevmediği dersleri asıyor, hiç ilgilenmiyordu (ileride öğretmenlerini çok sert biçimde eleştirmiş, sadece tarih öğretmenini çok sevdiğini ve ona çok şey borçlu olduğunu belirtmiştir).

On üç yaşında tüberkülozdan babasını kaybetti (3 Ocak 1903). Daha sonra ağır bir ciğer hastalığı geçirmiş, doktorun tavsiyesiyle bir yıl kadar okuldan ayrı kalmış, sonrada maddi sorunlar nedeniyle okula geri dönememiştir. Annesine bakma sorumluluğuyla inşaatta işçi olarak çalışmaya başladı. Gençliğinde kazandığı küçük miktarda paranın önemli bir kısmını kitaplara ayırıyordu. İçindeki anti-semitizim (Yahudi düşmanlığı) ise o zamanlar başlamıştır. İlk başlarda bu fikre karşı çıksada yahudilerin birbirlerini kültür, sanat, politika, iş hayatı gibi bütün alanlarda kayırdıklarını düşünmeye başlayınca, Yahudileri sevmemeye başlamıştır. Kendisi bu konuyu şöyle der: “Ne zaman bir tiyatro gösterisi, bir müzik abartılsa yahudi yapımı bir şey olduğunu görüyordum. Bunu abartanlarda yahudilerdi. Bir çok alanı ele geçirdikleri için tüm alanlarda birbirlerini kayırıyorlardı. Güzel bir alman yapıtı 10 üzerinden 5 alamazken yahudi yapıtları 10 alıyordu. Bu yüzden bir anti-semitist olmaya karar verdim.”

Babasız ve parasız zor yaşam şartlarının üstüne bir de on dokuz yaşına geldiğinde annesini kaybetti (21 aralık 1907). Annesiyle hep ayrı bir bağ olduğundan söz eder ve o öldüğünde babasının ölümünden daha fazla üzüldüğünü anlatır.

Annesi ölmeden hemen önce 1907 yılının Ekim ayında ressam olma ümidiyle Viyana Güzel Sanatlar Akademisi sınavına girmiş ancak başarısız olmuştu.Siyari KAri Annesi öldükten sonra da 1908 yılının Eylül ayında tekrar başvurdu ancak gene başarısız oldu. Bir süre, yapıp sattığı resimlerden kazandığı parayla, yaşadı. Bu yılları Hitler sefalet olarak tanımlasa da annesinden kalan miras ve babasının ölümü sebebiyle verilen yetim maaşı o günlerde bir yargıç yardımcısının aldığı paraya denkti. 1912de Viyanadan Münihe geldi.

Siyasi Kariyeri

Hitlerin Deutsche Arbeiterpartei (DAP) yani Alman İşçileri Partisine kayıtlı olduğunu gösteren kart. Bu kartta dikkati çeken bir bilgi üye numarası olan 555 in aslında 55 oluşudur. Partiye üye sayısını çok göstermek için üyeler 500 den başlayarak numaralandırılmıştır.1914de I. Dünya Savaşı çıkınca Hitler, Bavyera ordusuna gönüllü olarak girdi. Alman mağlubiyetinden sonra Hitler, arkadaşı mühendis Feder ve altı kişi tarafından kurulmuş olan Alman İşçi Partisi (Deutsche Arbeiterpartei, DAP) isimli gizli bir partiye katıldı ve kısa sürede bu oluşumun üst basamaklarına kadar ilerleyip lider koltuğuna oturdu. Partinin adını Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, NSDAP) olarak değiştirdi. Taraftarlarına kısaca “Nazi” ismi verildi. Parti 25 maddelik bir program hazırladı. Bu programın ilk maddesi Almanyayı Versayın ezikliğinden kurtarmaktı. Alman vatandaşlığının yalnız Alman kanını taşıyanlarda olması gerektiği önemli başlıklardan biriydi. Völkischer Beobachter adlı gazeteyi yandaşları çıkarıyordu. Josef Goebbels bu gazetenin tamamen parti bülteni halini almasını sağladı. Gazetede partisinin fikirlerini açıklayan makaleler yayınladı

Adolf Hitler ve İngiltere başbakanı Lloyd George1924de Münihten hükümeti devirmek için teşebbüslerde (Birahane Darbesi) bulundu fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine 10 ay hapse mahkum edildi ve bu zaman içinde “Mein Kampf” (Kavgam) isimli bir kitapta fikirlerini yazdı. Bu kitap, partinin bundan sonraki faaliyetlerine yön verdi. 1924 ve 1929 yılları arasında partisi başarısız oldu. Ancak Dünya Ekonomik Krizinden sonra daha fazla oy kazanabildi (1929). 1930 seçimlerinde yüzde 18 oy ile SPDden sonra ikinci büyük parti oldu. Hitlerin oyları Katoliklerden daha fazla Protestanlardan, şehirlerden daha fazla kırsal bölge ve kasabalardan, işçilerden daha fazla orta ve üst kesimden geldi.

1932 yılında yapılan üçüncü genel seçim, 31 Temmuz tarihlidir. Seçim sonuçlarından yine parlamentoda çoğunluğu sağlayabilen bir parti çıkmamıştır. Toplam oyların yüzde 37’sini alan Nazi partisi, parlamentoda çoğunluğu sağlayamamakla birlikte en çok sandalye sayısına sahip partiydi.

1933 yılının Ocak ayında, Komünistlerin bir genel grevle tüm ekonomiyi işlemez hale getirerek bir “devrimci durum” yaratacakları ya da ülkede içsavaş çıkacağı konusundaki endişeler o derece derinleşmişti ki, Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg Hitler’i, Katolik Merkez Parti’yle bir koalisyon kurarak istikrarlı bir hükümet kuracağı umuduyla başbakan atadı.

Ancak Katolik Merkez Parti’yle bir anlaşma sağlanamadı. Milliyetçi Parti’nin de desteğini alan Hitler, ülkeyi yeniden bir genel seçime götürdü.

Hükümette olmak dolayısıyla devletin tüm olanaklarını kullanan bir seçim kampanyası yürütülmüştür. Öte yandan Hitler, hiçbir şekilde ulusalcı bir sosyalist olmadığını, gerçekte ne olduğunu çok net bir şekilde, gereken yerlere anlatabilmişti. Bu seçim kampanyası sırasında endüstri ve finans-sigorta devlerinden büyük miktarda mali destek sağladılar.

27 Şubat 1933 akşamı Reichstag’ta bir yangın çıkmıştır. bu yangın nazi partisinin polis örgütü gestapo tarafından yapılmıştır. Gestapo Marinus van der Lubbe adında birini suçlu ilan etti.Bu olay komünistlerin üzerine atıldı.. Ertesi gün, Hitler Hindenburg’a, anayasanın kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddelerini ortadan kaldıran bir kararname imzalattı. İzleyen günlerde Nazi partisi ve Milliyetçiler dışındaki tüm partilerin yayınları ve seçim çalışmaları durduruldu.

5 Mart 1933 günü yapılan seçimlerde Nazi partisinin oyları yüzde 44 düzeyine çıkmıştır. Milliyetçi partilerin oyları düşmüş olmakla birlikte parlamentoda çoğunluk sağlanabiliyordu.

Seçimlerin hemen ertesinde parlamentodan bir “yetki kanunu” çıkartıldı. Bu kanun, Reichstag’ın tüm yetkilerini dört yıl süre ile kabineye devrediyor, ve çalışmalarına bu süre için ara veriyordu.

Ancak böyle bir kanun için parlamentoda üçte iki çoğunluk kararı gerekmektedir. Bu çoğunluk kararının nasıl sağlandığı Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi tutanaklarına da geçmiştir. Oylamanın yapılacağı gün parlamento SA tarafından kuşatılmış, bazı Sosyal Demokrat parlamenterler içeri alınmamıştır. Zaten 81 komünist parlamenter de seçimlerden önce göz altına alınmıştı.

23 Mart 1933 günkü parlamento oturumunda “Halkta ve Almanya’daki Sıkıntının Kaldırılmasına Dair Kanun (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reicht) adındaki yetki tasarısı kabul edilmiştir.
Adolf Hitler ve Benito Mussolini Yugoslavya gezisinde

Nürnbergte halkı selamlarken

Kare kare Nürnbergteki konuşmasıBu kararnameyle yürütme ve yasama erklerini eline almıştır. Hemen ardından diğer partileri yasakladı. Büyük bir propaganda faaliyeti yürüterek ve olağanüstü hitabet ve ikna kabiliyetini kullanarak bütün Alman halkını Nazi bayrağı altında birleştirdi. Kendisini, Almanların yanılmaz büyük lideri ilan etti ve halkı da buna inandırdı. Bundan sonra Alman halkı ölümüne kadar Hitlerin peşinden gitti.
Adolf Hitler Kimdir Biyografisi 

3 Aralık 2011
Adolf Hitler Kimdir Biyografisi için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk

Hatalar

Hatalar

Eğer bir berber bir hata yaparsa, bu yeni bir tarzdır…

Eğer bir şoför bir hata yaparsa, bu bir kazadır…

Eğer bir doktor bir hata yaparsa, bu bir müdahaledir…

Eğer bir mühendis bir hata yaparsa, bu yeni bir atılımdır…

Eğer ebeveynler bir hata yaparsa, bu yeni bir kuşaktır…

Eğer bir politikacı bir hata yaparsa, bu yeni bir hukuk kuralıdır…

Eğer bir bilim adamı bir hata yaparsa, bu yeni bir keşiftir…

Eğer bir terzi bir hata yaparsa, bu yeni bir modadır…

Eğer bir öğretmen bir hata yaparsa, bu yeni bir teoridir…

Eğer bir patron bir hata yaparsa, bu bizim hatamızdır…

Eğer bir admin bir hata yaparsa, bu bir hatali intihardir….(Yada iZmiRli agbiden okkali fircadir)

17 Temmuz 2011
Hatalar için yorumlar kapalı
Okunma
bosluk
sohbet Son Yazılar FriendFeed

Sohbet Girişi

Nickiniz :
Şifreniz :  

Kategoriler


Seo tarafından seohocasi v2 temasısohbetsohbet asdsadasdsadsadasdasdasdsad