GİZLİ İLİMLERDE PARMAK ŞEKİLLERİNE GÖRE KİŞİLİK ANALİZİ II

Güzel ve mütenasip parmaklar: İyi bir tabiata Küçük ince parmaklar: delice hareketler yaparak zevk alan kimselerde olur. Araları açık parmaklar: Kendini beğenmişliğe, zekaya, nefsine düşkünlüğe, sır saklamamaya işaret eder. Birbirlerine çok sıkışık parmaklar: Sır saklamaya dirayete, mutekit olmaya . Parmaklar arkasına kolaylıkla dönebilirse: Maharetliliğe, hilekarlığa Dipleri ayrı, uçları bitişik parmaklar: Acze kusurlu bir tabiate. Cipleri bitişik parmaklar: sır saklayıcılığa. Elin içine doğru gömülü bir baş parmak: hasisliğe, köpekçe yaltaklanan bir tabiate işarettir. Elin içne doğru gömülü bir baş parmak: İradenin zayıflığına, ahmaklığa Baş parmağa doğru eğik şehadet parmağı: Kendini düşünen ihtiraslı bir tabiate delalet eder. Parmaklar: Şehadet parmağından uzun yüzük parmağı: Düşünememezlilik ve pratiklikten yoksunluğa. Yüzük parmağından uzun şehadet parmağı: İş başarma kabiliyeti, zevke düşkünlük. Şehadet parmağına doğru meyilli orta parmak: Zevke ve iyi yaşamaktan başka bir şey düşünmeyen bir mizaca. Yüzük parmağına doğru meyilli orta parmak: Gösteriş merakı, güzel sanatlara düşkünlük. Orta parmağa eşit yüzük parmağı: Oyun ve sergüzeşt meraklısı olmak. Uzun baş parmak: Azim ve iradeye , metanet ve sebata. Kısa baş parmak: Zayıf iradeye, uçarılığa, çabuk kanmaya, başkalarının istek ve arzularına kolaylıkla baş eğmeye. Geniş parmak: Zekanın, Fikrin şiddetli kuvvetli olmasına Dar baş parmak: Maharetten çok hile ile başarılı olan cinfikirliliğe. Parmaklar: Parmaklarda tırnağın bulunduğu boğum: Kabiliyetlere, başa, zekaya. Orta boğum: Zeka kabiliyetinin derecesine, göğüse, dimağa, beş hissimizle ruhumuzun duyduğu zevk ve acılara. El ayasına bitişik olan üçüncü boğum: Sevki tabii kabiliyetlerini küçük beyin ve karnına ait şeylerde bu boğumdan okunur.

By denizay