Peygamberlerin ve Evliyaların Çok güzel sözleri


Peygamberlerin ve Evliyaların Çok güzel sözleri

 

“Affetmek, zaferin zekâtıdır.”
Hz. Muhammed

“İman, aklın çalışmasının ürünüdür.”

Ahmed Hulûsi

“Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz.”

Hz. İsa

“Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur.”

A.F.Y

“Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et.”

Muhiddin Arabi

“Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur.”

Ahmed Hulûsi
“Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.”

Hz.Muhammed

“Yaşam kabullenmektir.”
A.F.Y

“Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez.”

Muhammed İkbal

“Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır.”

A.F.Y

“Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.”

Hz.Muhammed

“Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur.”

Ahmed Hulûsi

“Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.”

Hz.Muhammed

“Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın.”

A.F.Y

“Tasavvuf, Allah  ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.”

Cüneyd-i Bağdadi

“Kadın insansı ile insan arasında köprüdür.”

A.F.Y

“Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.”

Yunus Emre

“İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür.”

Hz.Muhammed

“İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir.”

Hz. Muhammed

“Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir.”

A.F.Y

“Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin.”

Hz. Muhammed

“Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır.”

A.F.Y

“Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir.”

Fransız Atasözü

“Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur.”

A.F.Y

“Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.”

Demokritos

“İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anlamına gelmez.”

A.F.Y

“Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır.”

A.F.Y

“Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız.”

Montesquieu

“Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz.”

Hz. Muhammed

– “İspat, izafi varlığın bir göstergesidir.”

A.F.Y

“Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.”

Cüneyd-i Bağdadi

“Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur.”

A.F.Y

“Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır.”

Hz. Muhammed

“Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir.”

A.F.Y

“Huşu namaza, haşyet ilme aittir.”

A.F.Y

“Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur.”

Hafız

“Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir.”

Hz.Muhammed

“Allah ’ın dışında kimseye borç verme.”

A.F.Y

“İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.”

Hz. Muhammed

– “Vehimle kazanan, vehimle kaybeder.”

A.F.Y

44- “Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir.”

Yunus Emre

“Vicdan sahibi kısık seslidir.”

A.F.Y

“Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah  ile olmandır.”

Cüneyd-i Bağdadi

“Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın.”

A.F.Y

49- “Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır.”

A.F.Y

“Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.”

Mevlâna

“Yokluk, varlığın aynasıdır.”

A.F.Y

“Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah ’a sığının.”

Hz.Muhammed

“Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.”

Hz. Muhammed

“Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter.”

Hızır

“Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.”

Hz. Muhammed

“Ulema, Allah ’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.”

Hz.Muhammed

“Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur.”

A.F.Y

“Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım.”

Hz.Muhammed

“Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir.”

Hz.Muhammed

“Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da….”

A.F.Y

62- “Allah  bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis’e, Adem’e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis’in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem’in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti.”

Caferi Sadık

“Kur’an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.”

Hz. Muhammed

“Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz…”

Şeyh Hariri

“Ameller niyetlere göre değer kazanır.”

Hz. Muhammed

– “Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer.”

Hacı Bektaş Veli

“Bilginler, Nebilerin varisleridir.”

Hz. Muhammed

“İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz.”

Hz. Muhammed

“Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile..”

Hz. Muhammed

“Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur.”

Hz. Muhammed

“Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir.”

Cüneyd-i Bağdadi

“Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır.”

Cüneyd-i Bağdadi

– “Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem.”

Hz. Ali

– “İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.”

Hz. Ali

“Senin Allah ’a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür.” (Molla için söylenen söz)

Muhammed İkbal

“Sen insana ulaşmadan Allah ’ı nasıl arıyorsun?.”

Muhammed İkbal

– “Allah ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.”

Hallac-ı Mansur

“Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir.”

Hızır (a.s)

83- “Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.”

Hallac-ı Mansur

84- “İyi bilin ki vAllah i ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz.”

Hz. Muhammed

85- “Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır.”

Hz. Muhammed

87- “Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba’s olundum.”

Hz.Muhammed

88- “Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?.”

A.F.Y

89- “Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.”

Hz.Muhammed

90- “Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah  sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah  sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.”

Hz.Muhammed

92- “Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır.”

Hz. Muhammed

93- “Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim.”

Hz. Muhammed

94- “Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.”

Hz. Muhammed

95- “Allah ! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi”

Hz. Muhammed

96- “Adem’in Allah  indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah  ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir.”

Hz. Muhammed

97- “İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun.”

Hz. Muhammed

99- “Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir.”

Hz. Muhammed

Peygamberlerin ve Evliyaların Çok güzel sözleri ile Benzer Yazılar:

24 Ağustos 2013 Saat : 9:40
Peygamberlerin ve Evliyaların Çok güzel sözleri için yorumlar kapalı

Yorumlara kapalı.

sohbet Son Yazılar FriendFeed

Sohbet Girişi

Nickiniz :
Şifreniz :  

Kategoriler


Seo tarafından seohocasi v2 temasısohbetsohbet asdsadasdsadsadasdasdasdsad