Tevcit BilgileriÖZET TECVİT BİLGİLERİ

MEDLER

Harf-i Med: ي ا و  Sebebi Med: ء  ْ  (Hemze harekesi olan elifdir.)

MEDDİ TABİ: ي ا و  harekesiz geldiğinde kendisinden önceki harfi bir elif miktarı uzatılır.  

MEDDİ MUTTASILve MUNFASIL: Harfi medden sonra sebebi med olarak hemze aynı kelimede gelirse,  meddi muttasıl olur ve dört elif miktarı çekilir(müttefekun aleyh/vacip), ayrı kelimede olursa meddi munfasıl olur ve yine dört elif miktarı çekilir.

   جاَءَ (bitişik/muttasıl)  ياَ اَيُّها اللذِنَ (ayrık/munfasıl)

MEDDİ LAZIM: Harfi medden sonra sebebi med olarak sükunu lazım gelirse,  meddi lazım olur ve dört elif miktarı çekilir  (Sükunu lazım cezim ve şeddedir) (müttefekun aleyh/vacip)

Kelime-i Musakkale:       لاَالضّالٍّن وَKelime-i Muhafefe:آلاَْ َنَ

Harf-i Musakkale:   آلم       mimi        Harf-i Muhaffefe:يس

MEDDİ ARIZ: Harfi medden sonra, sukunu arız gelirse meddi arız olur. (caiz)

تَعْلَمُونَ    Tul, tevassut, kasr

لطُّورَاِو    Tul, tavassut, kasr, revm (harekeyi az belirtmek)

لقبورُ ا    Tul, tavassut, kasr, revm, tul ile işmam, tevassut ile işmam, kasr ile işmam (dudakla)

MEDDİ LÎN: Harfi linden sonra (وْ   يْ ) sebebi med sukun olursa meddi lin olur. (caiz) 4 veya iki elif miktarı çekilir.  قُرَيْشٍ

 

TENVİN VE NUNU SAKİNİN HALLERİ

İHFA: Tenvin veya nunu sakinden sonra ihfa harflerinden biri gelirse(ذ ض ص ث ق ف ج ط ك د ت س ش ظ ز ) ihfa olur ve nun gizlenerek okunur.

IZHAR: Tenvin veya nunu sakinden sonra ızhar harflerinden biri gelirse( ا ع غ ه ح خ ) ızhar olur ve nun açıktan okunur.

İKLAP: Tenvin veya nunu sakinden sonra (ب  ) harfi gelirse iklap olur ve “n” sesi “m”  ile okunur.

İDĞAM MEĞA’L-GUNNE: Tenvin veya nunu sakinden sonra ( ي م ن و  )  harflerinden biri gelirse idğam meğal gunne olur ve “n” sesi gunneli bir sesle gelen harfe dönüştürülür.

İDĞAM BİLA GUNNE: Tenvin veya nunu sakinden sonra(لر)  harflerinden biri gelirse idğam bilâ gunne olur ve “n” sesi doğrudan gelen harfe dönüştürülür.

İDĞAM MİSLEYN: Aynı harfler birbirlerine uğrarsa idğam misleyn olur. Bunlardan nun“ن”  nuna“ن” uğrarsa, hem meğal gunne hem misleyn olur.  “م” Mim “ب”ba’ya uğrarsa dudak ihfası olur. Mim”م” mime “م” uğrarsa idğam misleyn meğalğunne olur.

İDĞAM MÜTECANİSEYN: Mahreçleri bir, sıfatları farklı olan harfler birbirine uğrarsa idğam mütecaniseyn olur.

“ط” ve ‘د’ve “تَ” birbirlerine denk gelirlerseبَسَطْتَ”” “besatte” diyerek “ta” “te”ye yaklaştırılarak okunur, kalkale yapılmaz.

“ظ” ve“ذ” ve“ث” birbirlerine denk gelirlerse “اٍذْ ظَلَمُوا“izzalemu” diyerek okunur “ze”nin okunuşu za”ya yaklaştırılır.

“ب’ ve ‘م’ birbirlerine denk gelirlerse “ارْكَمْ مَعَنا”“irkem meğanâ” diye okunur ve “be”, “me” ye dönüştürülür.

İDĞAM MÜTEKARİBEYN: Mahreçleri veya sıfatları birbirinden farklı olan harfler birbirlerine uğrarlarsa mütekaribeyn olurlar.

 “ل”  ve “ر” birbirlerine geldiğinde “وَ قُلْ رَبِّ” “ve gurrabbi” diye dönüştürülerek okunur.

“ق” ve “ك” birbirlerine gelirse “نَخْلُقْكُمْ” “nahlükküm” diye dönüştürülerek okunur.

 

KALKALE

“.قطبجد” Harflerinden biri cezimli gelir ise harf sarsarak okunur.   اَقْرَبُ”

 

HÜKMÜ’R –  RA

Kalın okunur: رَ  وانْحَرْ      مِرْصاَد  طَور  

İnce okunur: رِ  قَدِيرْ

 

LAFZATULLAH

Allah lafzının ‘lam’ı kendisinden önceki harfin harekesi esre ise ince diğer durumlarda kalın okunur.

Kalın: الله        İnce: بِالله  

 

ZAMİRLER:

“ ه ” Zamiri kendisinden önceki harfin harekesi var ise çeker. Eğer harekesi yok veya cezim ise “ه” zamiri çekmez. Çeker: لَهٌ  انَّهُ  بِهِ      Çekmez:  فِيهِ   عَلَيْهِ

 

SEKTE: Kur’an’da dört yerde olup, eğer durulmadan geçerse anlam bozulacağı için sesi kesip nefes almadan bir miktar durulması gereken yerdir. Durulması istenen kelimenin altında “sekte” diye yazar.  Örnek:من مرقدنا هاذا     من راق

 

DURUŞLAR   /  VAKIF

  لا  Durulmaz.

  م  Durmak gerekir.

  ط   Durulur.

 قف ج   Durmak daha iyidir, geçilebilir.

  ص ز  ق  Geçmek daha iyidir, durulabilir.

  ع   Konu bütünlüğü bitmiştir. Durulur.

  .;.    Secavent, ikisinden birinde yalnızca durulur.

Tevcit Bilgileri ile Benzer Yazılar:

2 Ocak 2012 Saat : 8:39
  islam
Tevcit Bilgileri için yorumlar kapalı

Yorumlara kapalı.

sohbet Son Yazılar FriendFeed

Sohbet Girişi

Nickiniz :
Şifreniz :  

Kategoriler


Seo tarafından seohocasi v2 temasısohbetsohbet asdsadasdsadsadasdasdasdsad